Accessibility Tools

Πληροφορίες

Με μια ματιά…

Το έργο RE.MA.C. φέρνει σε επαφή παιδιά που είναι φυσικοί ομιλητές/ φυσικές ομιλήτριες της γλώσσας του σχολείου, μαθητές/τριες που έχουν μεταναστευτικό, προσφυγικό ή άλλο υπόβαθρο και εκπαιδευτικούς της γενικής τάξης, για να συμμετάσχουν συνεργατικά σε κοινές διαπολιτισμικές και πολυγλωσσικές μαθησιακές και διδακτικές εμπειρίες, χρησιμοποιώντας νέες και αναδυόμενες τεχνολογίες και ψηφιακά εργαλεία και εφαρμόζοντας ένα καινοτόμο μοντέλο μεικτής μάθησης. Κύριο μέλημα είναι η δημιουργία μαθησιακού και διδακτικού υλικού με βάση τις θεματικές των σχολικών εγχειριδίων των χωρών που εμπλέκονται στο έργο, ώστε να διαμορφωθεί μια γενική τάξη που θα παρέχει δίκαιες ευκαιρίες μάθησης σε όλους τους μαθητές και όλες τις μαθήτριες και την ίδια στιγμή μια τάξη αλλά και ένα ευρύτερο σχολείο, όπου οι μαθητές/ τριες, και οι εκπαιδευτικοί θα είναι σε θέση να κατανοούν, να σέβονται και να αποδέχονται όλους/όλες, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε μορφή ετερότητας.
REMAC-About

Σκοπός

Το έργο στοχεύει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων και των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί της γενικής τάξης στην προσπάθειά τους να καλύψουν τις διαφοροποιημένες ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών/ τριών. Βασικός στόχος του έργου αποτελεί η αντιμετώπιση των διδακτικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί της γενικής τάξης στην προσπάθειά τους να προσφέρουν διαφοροποιημένες, διαπολιτισμικές και πολυγλωσσικές εκπαιδευτικές εμπειρίες σε όλους/ες τους/τις μαθητές/τριες τους.
REMAC-aims

Στόχοι

  1. Να αναπτυχθεί και να εφαρμοστεί στην τάξη διαδικτυακό και διαδραστικό υλικό για τη διδασκαλία/μάθηση της πρόσθετης γλώσσας/ γλώσσας του σχολείου με βάση τις ανάγκες που έχουν οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές/τριες με μεταναστευτικό ή προσφυγικό υπόβαθρο.

  2. Να επιμορφωθούν εκπαιδευτικοί της γενικής τάξης που διδάσκουν το γλωσσικό μάθημα στην κατάλληλη αξιοποίηση του ψηφιακού και άλλου εκπαιδευτικού υλικού του έργου.

  3. Να αναπτυχθεί και να εφαρμοστεί στην τάξη διαπολιτισμικό και πολυγλωσσικό υλικό που θα διατρέχει όλα τα γνωστικά αντικείμενα του δημοτικού σχολείου.

  4. Να επιμορφωθούν εκπαιδευτικοί της γενικής τάξης στην κατάλληλη αξιοποίηση του συνολικού ψηφιακού και εκπαιδευτικού υλικού του έργου, τόσο για τη διδασκαλία της πρόσθετης γλώσσας/γλώσσας του σχολείου όσο και για τη διαπολιτισμική και πολυγλωσσική διδασκαλία σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα.
REMAC-Objectives

Οι εταίροι

FREDERICK UNIVERSITY, Κύπρος [Υπεύθυνος Έργου]
frederick-university

Το Πανεπιστήμιο Frederick αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά ιδρύματα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης της Κύπρου, με ιστορία πέραν των 50 χρόνων, και χαίρει αναγνώρισης και καταξίωσης τόσο σε τοπικό όσο και διεθνές επίπεδο. Διαθέτει πέντε Σχολές που προσφέρουν περισσότερα από 80 πλήρως αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών σε πτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο στους τομείς της Υγείας, της Μηχανικής, της Πληροφορικής, της Αρχιτεκτονικής, των Τεχνών, της Επικοινωνίας, της Διοίκησης, της Νομικής, της Ναυτιλίας, των Επιστημών της Αγωγής και των Κοινωνικών Επιστημών. Το Πανεπιστήμιο Frederick αποτελεί έναν από τους βασικούς ερευνητικούς φορείς στην Κύπρο, με έναν από τους καλύτερους δείκτες παραγωγής επιστημονικής γνώσης.

CARDET, Κύπρος
CARDET

Το ερευνητικό κέντρο CARDET (Κέντρο Προώθησης της Έρευνας και Ανάπτυξης στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία) είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός, μη κυβερνητικός, ερευνητικός και αναπτυξιακός οργανισμός με έδρα την Κύπρο. Αποτελεί ένα από τα κορυφαία κέντρα έρευνας και ανάπτυξης στην ευρωμεσογειακή περιοχή, με παγκόσμια τεχνογνωσία στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση έργων, στην ανάπτυξη ικανοτήτων και στην ηλεκτρονική μάθηση. Το CARDET συνεργάζεται στενά με πανεπιστήμια και ιδρύματα από όλο τον κόσμο, όπως το Πανεπιστήμιο Yale, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και το International Council of Educational Media. Έχει ολοκληρώσει πολυάριθμα έργα που αφορούν την ανάπτυξη ικανοτήτων και του σχεδιασμού στην εκπαίδευση και την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, την υποστήριξη των νέων, την εκπαίδευση ενηλίκων, τον γραμματισμό, τα ψηφιακά εργαλεία, την ηλεκτρονική μάθηση, την εκπαιδευτική τεχνολογία και την κοινωνική ένταξη περιθωριοποιημένων ομάδων.

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ, Ελλάδα
Democritus University of Thrace

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ) υπήρξε, από την ίδρυσή του το 1973, το πρώτο ελληνικό περιφερειακό πολυεδρικό πανεπιστήμιο. Εκτός από την εκπαιδευτική και ερευνητική του δραστηριότητα, συνέβαλε σημαντικότατα στην ενίσχυση της εθνικής, κοινωνικής, οικονομικής και πολιτισμικής φυσιογνωμίας της ευρύτερης περιοχής της Θράκης. Το ΔΠΘ συγκαταλέγεται στα μεγαλύτερα Πανεπιστήμια της χώρας από άποψη ενεργού φοιτητικού πληθυσμού. Είναι αναπτυγμένο γεωγραφικά σε όλη τη Θράκη, με 8 Σχολές, 20 Τμήματα, και πλειάδα Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, με φοιτητικό πληθυσμό περίπου 29.000 και με ερευνητικό και διδακτικό προσωπικό που ξεπερνά τα 700 άτομα. Τα Προγράμματα Σπουδών που παρέχει καλύπτουν την πλειονότητα των σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Η πολυθεματικότητα στην παρεχόμενη εκπαίδευση και στη διεξαγόμενη έρευνα συμπληρώνεται με τη διαχρονική προσήλωση του προσωπικού του στην ποιότητα των εκπαιδευτικών υπηρεσιών που παρέχει και έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία κυρίαρχου αποτυπώματος στην ακαδημαϊκή επικαιρότητα της χώρας μας.

UNIVERSIDADE DO ALGARVE, Πορτογαλία
UNIVERSIDADE DO ALGARVE, Portugal

Το Πανεπιστήμιο του Algarve (UAlg) είναι ένα δημόσιο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που ιδρύθηκε το 1979, όπου συνυπάρχουν τα συστήματα πολυτεχνικής και πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Βρίσκεται στη νότια περιοχή της Πορτογαλίας και συγκεκριμένα στο Algarve. Διαθέτει περίπου 9000 φοιτητές/τριες εγγεγραμμένους/ες το ακαδημαϊκό έτος 2021/22, από τους/τις οποίους/οποίες το 22% είναι διεθνείς φοιτητές/τριες από 80 διαφορετικές χώρες, και προσωπικό περίπου 1300 άτομα  (καθηγητές, υπαλλήλους και ερευνητές). Η εκπαιδευτική προσφορά του UAlg επικεντρώνεται σε μαθήματα 1ου κύκλου (44) που διδάσκονται στα πορτογαλικά, μαθήματα 2ου κύκλου (63) που διδάσκονται και στα αγγλικά (εκ των οποίων 5 είναι κοινά διεθνή μεταπτυχιακά προγράμματα Erasmus Mundus) και διδακτορικά προγράμματα 3ου κύκλου (19), σε διάφορους επιστημονικούς τομείς – επιστήμη και τεχνολογία, διοίκηση και οικονομία, θαλάσσιες επιστήμες και γεωεπιστήμες, κοινωνικές επιστήμες και επιστήμες υγείας και ευζωίας.

CESIE, Ιταλία
CESIE

Ο οργανισμός CESIE είναι ένας μη κερδοσκοπικός και μη κυβερνητικός οργανισμός που εδρεύει στο Παλέρμο (Ιταλία) και ιδρύθηκε το 2001. Ο οργανισμός CESIE έχει δεσμευτεί να προωθεί την πολιτιστική, κοινωνική, εκπαιδευτική και οικονομική ανάπτυξη σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Συμβάλλει στην ανάπτυξη μέσω της ενεργού συμμετοχής των ανθρώπων, της κοινωνίας των πολιτών και των θεσμών, αξιοδοτώντας πάντα την ετερότητα. Εμπνευσμένοι από το έργο και τη ζωή του Danilo Dolci, εστιάζουν τις δράσεις τους στην έρευνα των κοινωνικών αναγκών και προκλήσεων και στην αξιοποίηση καινοτόμων μαθησιακών προσεγγίσεων.

Solidarity Overseas Service (SOS Μάλτα)
SOLIDARITY AND OVERSEAS SERVICE MALTA (SOS MALTA)

Η οργάνωση SOS Μalta είναι ένας Εθελοντικός Οργανισμός, ο οποίος ιδρύθηκε το 1991 και συνεργάζεται με τοπικούς και διεθνείς εταίρους. Βοηθά ομάδες που βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό έτσι ώστε να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους, παρέχοντας υπηρεσίες υποστήριξης και ευκαιρίες για την υλοποίηση της ανάπτυξης και της αλλαγής. Η SOS Μalta ενθαρρύνει επίσης την υπεράσπιση κοινωνικών αιτημάτων και προωθεί μοντέλα καλής φροντίδας και πρακτικής. Εργάζεται για τους ακόλουθους πέντε πυλώνες: την Κοινωνική Αλληλεγγύη, τον Εθελοντισμό, την Ανάπτυξη στο Εξωτερικό, την Έρευνα και Επιμόρφωση και τη Διαχείριση των επιχορηγήσεων EEA Norway Grants που προορίζονται ειδικά για ΜΚΟ.

The European Commission’s support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. L-appoġġ tal-Kummissjoni Ewropea għall-produzzjoni ta’ dan is-sit elettroniku ma jikkostitwixxix l-endorsjar tal-kontenut tas-sit, li jirrifletti l-fehmiet tal-awturi biss, u l-Kummissjoni ma tistax tinżamm responsabbli ta’ ebda użu li jista’ jsir mill-informazzjoni li tinsab fih. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ' ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις. Подкрепата на Европейската комисия за създаването на този уебсайт не представлява потвърждение на съдържанието, което отразява вижданията само на авторите и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в сайта информация. Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise. Tato publikace odráží pouze názory autora a Komise nenese odpovědnost za jakékoli použití informací v ní obsažených De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in die alleen de mening van de auteurs weerspiegelt, en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebruik dat van de informatie in deze publicatie wordt gemaakt. Podrška Europske komisije za proizvodnju ovih objava ne predstavlja I njezino odobrenje sadržaja koji odražavaju samo stavove autora i Europska Komisija se ograđuje od odgovornosti za bilo kakvu upotrebu informacija sadržanih u njima. Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne constitue pas une approbation du contenu qui reflète uniquement les opinions des auteurs, et la Commission ne peut être tenue responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations qu’elle contient. Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser Veröffentlichung stellt keine Billigung des Inhalts dar, der nur die Ansichten der Autoren widerspiegelt, und die Kommission kann nicht für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden. O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um aval do seu conteúdo, que reflete unicamente o ponto de vista dos autores, e a Comissão não pode ser considerada responsável por eventuais utilizações que possam ser feitas com as informações nela contidas. El apoyo de la Comisión Europea a la producción de esta publicación no constituye una aprobación de su contenido, que refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella. Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione Europea. L'autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute. Podpora Evropske komisije pri izdelavi te publikacije ne pomeni odobritve vsebine, saj odraža le stališča avtorjev in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.
Project Number: 2022-1-CY01-KA220-HED-000088107

Copyright © | Privacy policy