Accessibility Tools

RE.MA.C.

Dwar il-proġett

Illum il-ġurnata, wieħed jistenna li minħabba ż-żidiet f’daqqa ta’ migrazzjoni fl-aħħar għoxrin sena, il-pajjiżi Ewropej kellhom ikunu kapaċi jindirizzaw il-ħtiġijiet ta’ tagħlim (tal-lingwa) ta’ studenti migranti. Mhux talli dan ma seħħx, talli hemm sfidi mdaqqsa fl-implimentazzjoni tal-edukazzjoni interkulturali, li jwasslu għal skejjel anakronistiċi u segregati. Dawn lis-sfidi huma l-motivazzjoni tagħna.
REMAC-About

E-Learning

L-interface e-Learning RE.MA.C. tindirizza l-ħtiġijiet ta’ taħriġ u ta’ tagħlim, kif ukoll dawk konjittivi u dawk soċjali tal-klassi regolari multilingwa u multikulturali, biex b’hekk tagħti opportunitajiet indaqs lil kulħadd, bl-użu ta’ metodoloġija online innovattiva.
REMAC-elearning

MILAGE LEARN+ 2.0

Il-MILAGE LEARN+ 2.0 hija app għal apparat mobbli, li tippermetti lill-istudenti jaċċessaw kontenut edukattiv ġewwa u barra l-klassi.

L-app taħdem bħala għodda ta’ appoġġ għall-istudenti li tagħtihom l-opportunità li jsolvu b’mod awtonomu kompiti miġbura f’worksheets, filwaqt li tappoġġja wkoll lill-għalliem fil-ġestjoni tal-ħin tal-klassi, sal-punt li l-għalliem ma jkollux għalfejn jipprovdi soluzzjonijiet għall-kompiti fil-klassi. li huma diġà integrati fl-app MILAGE LEARN+ 2.0.

L-app MILAGE LEARN+ 2.0 hija b’xejn u hija disponibbli għal Apple iOS.

Google Play store
Apple App Store
REMAC-elearning

The European Commission’s support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. L-appoġġ tal-Kummissjoni Ewropea għall-produzzjoni ta’ dan is-sit elettroniku ma jikkostitwixxix l-endorsjar tal-kontenut tas-sit, li jirrifletti l-fehmiet tal-awturi biss, u l-Kummissjoni ma tistax tinżamm responsabbli ta’ ebda użu li jista’ jsir mill-informazzjoni li tinsab fih. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ' ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις. Подкрепата на Европейската комисия за създаването на този уебсайт не представлява потвърждение на съдържанието, което отразява вижданията само на авторите и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в сайта информация. Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise. Tato publikace odráží pouze názory autora a Komise nenese odpovědnost za jakékoli použití informací v ní obsažených De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in die alleen de mening van de auteurs weerspiegelt, en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebruik dat van de informatie in deze publicatie wordt gemaakt. Podrška Europske komisije za proizvodnju ovih objava ne predstavlja I njezino odobrenje sadržaja koji odražavaju samo stavove autora i Europska Komisija se ograđuje od odgovornosti za bilo kakvu upotrebu informacija sadržanih u njima. Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne constitue pas une approbation du contenu qui reflète uniquement les opinions des auteurs, et la Commission ne peut être tenue responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations qu’elle contient. Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser Veröffentlichung stellt keine Billigung des Inhalts dar, der nur die Ansichten der Autoren widerspiegelt, und die Kommission kann nicht für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden. O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um aval do seu conteúdo, que reflete unicamente o ponto de vista dos autores, e a Comissão não pode ser considerada responsável por eventuais utilizações que possam ser feitas com as informações nela contidas. El apoyo de la Comisión Europea a la producción de esta publicación no constituye una aprobación de su contenido, que refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella. Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione Europea. L'autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute. Podpora Evropske komisije pri izdelavi te publikacije ne pomeni odobritve vsebine, saj odraža le stališča avtorjev in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.
Project Number: 2022-1-CY01-KA220-HED-000088107

Copyright © | Privacy policy